Historia

Szkoła Języka i Kultury Polskiej we  Frankfurcie nad Menem powstała  w 1993 roku, a  piętnaście lat później otrzymała imię Jana Pawła II. Szkoła powstała dzięki ludziom, którymi kierowała wiara i przekonanie o potrzebie nauki języka polskiego, pielęgnowania kultury i tradycji polskiej poza granicami kraju. Wśród pierwszych nauczycieli były panie: Barbara Rogalska, Ewa Ziętek i Halina Koblenzer. Dziś kontynuujemy te działania, starając się wypełniać je coraz lepiej. Program szkoły obejmuje nauczanie języka polskiego, elementów historii i geografii Polski. Oprócz tego organizujemy uroczystości z okazji świąt państwowych i rocznic oraz andrzejki, mikołajki, Dzień z Biblią, Dzień Dziecka, zabawy, konkursy i wiele innych atrakcji. Przy szkole działa również grupa teatralna „Teatrzaki” oraz wydawana jest szkolna gazetka pt. "Ale Numer!"

Stacks Image 72