FAQ

Najczęściej zadawane pytania

 

1. W jaki sposób można zapisać dziecko do szkoły?

 

Należy wypełnić wniosek i przynieść do szkoły w godzinach jej funkcjonowania (plan lekcji). Na początku każdego roku szkolnego odbywają się Drzwi Otwarte Szkoły, w czasie których można otrzymać już wydrukowany wniosek, poznać nauczycielki, obejrzeć szkołę i zadać dodatkowe pytania. Rekrutacja trwa przez cały rok szkolny, ostateczna decyzja o przyjęciu dziecka do konkretnej klasy podejmowana jest przez nauczycielki w porozumieniu z rodzicami. Pierwsze dwa tygodnie są próbne i nie zobowiązują do opłat.

 

2. W jakim wieku musi być dziecko, by zostać uczniem szkoły?

 

Prowadzimy zajęcia dla dzieci od pierwszej klasy szkoły podstawowej, czyli w wieku 6-7 lat. Wyjątkowo dzieci mogą być młodsze, jeśli bardzo dobrze radzą sobie z językiem polskim i po konsultacji nauczyciel wyrazi zgodę. Górnej granicy wieku właściwie nie ma, to, czy uda się utworzyć klasę, zależy zawsze od ilości chętnych uczniów i ich poziomu znajomości języka polskiego.

 

3. Kiedy odbywają się zajęcia?

 

Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach od 15:00 do 18:30. W każdej klasie realizowane są dwie godziny lekcyjne w tygodniu (plan lekcji).

 

4. Gdzie odbywają się zajęcia?

 

Lekcje prowadzone są w budynkach polskiej parafii: Auf dem Mühlberg 14, 60599 Frankfurt am Main.

 

5. Jaki program jest realizowany w szkole?

 

Szkoła realizuje podstawę programową dla uczniów polskich uczących się za granicą - MEN, Warszawa 2010r. Program nauczania obejmuje język polski oraz elementy historii i geografii Polski. Lekcje prowadzone są z wykorzystaniem nowoczesnych technologii oraz metod aktywizujących dostosowanych do nauczania dzieci dwujęzycznych. Formy pracy dostosowujemy do poziomu i potrzeb uczniów.

 

6. Czy dziecko uczęszczające tylko na zajęcia z religii otrzyma świadectwo Polskiej Szkoły?

 

Nie. Religia prowadzona jest oddzielnie i nie wchodzi w zakres zajęć Polskiej Szkoły.

 

7. Czy zajęcia w szkole są płatne?

 

Tak, zajęcia są odpłatne. Pierwsze dziecko w szkole – 75 euro / semestr, drugie dziecko – 55 euro / semestr, kolejne dzieci są zwolnione z opłat.

 

8. Na jakie konto dokonywać należy wpłaty?

 

Wpłat dokonywać należy na konto:

Katholisches Zentrum zur Förderung der polnischen Sprache Kultur und Tradition in Deutschland e.V.

Frankfurter Sparkasse

IBAN: DE61 5005 0201 0000 7466 22

SWIFT/BIC: HELADEF1822

W tytule przelewu należy podać: imię i nazwisko dziecka, klasę i semestr.

 

9. Czy szkoła polska zastępuje edukację w szkole niemieckiej?

 

Nasza szkoła jest placówką oferującą zajęcia dodatkowe z języka polskiego i nie zastępuje regularnej edukacji w szkole niemieckiej.

 

10. Czy organizowane są spotkania dla rodziców?

 

Tak, organizowane na początku roku szkolnego Drzwi Otwarte Szkoły są okazją do spotkania z kadrą i zarządem Stowarzyszenia, poznania szkoły. Oprócz tego około miesiąca po rozpoczęciu roku szkolnego odbywa się obowiązkowe zebranie dla rodziców, na którym wybierana jest Rada Rodziców oraz omawiane są wszystkie istotne dla rodziców kwestie (informacji o tych wydarzeniach należy szukać w aktualnościach).

 

11. Czy w zajęciach pozalekcyjnych mogą brać udział dzieci niebędące uczniami szkoły?

Tak. Na wszystkie organizowane przez nas imprezy serdecznie zapraszamy zarówno wszystkie dzieci jak i ich rodziców. W niektórych wypadkach wymagana jest symboliczna opłata. Informacje na ten temat podane są na plakatach promujących konkretne wydarzenia w zakładce aktualności.