Zarząd Stowarzyszenia

Paulina Wąsowska – przewodnicząca Zarządu

e-mail: paulinawasowska24@gmail.com


Małgorzata Nagowska – zastępca przewodniczącej

e-mail: malgorzata.nagowska@gmail.com


Rafał Dróżdż – skarbnik

e-mail: rafa291@op.pl


Danuta Grochowska- Czekajło – Sekretarz

e-mail: danutagrochowskaczekajlo@gmail.com


Marta Wiemer – członek Stowarzyszenia

e-mail: marta_zal@yahoo.com


Bogdan Czekajło – członek Stowarzyszenia

e-mail: bogdanczekajlo@gmail.com


Halina Koblenzer – honorowy członek Stowarzyszenia

e-mail: h.koblenzer@wp.pl
 

Jest współzałożycielem i członkiem „Katolickiego Centrum Krzewienia Języka, Kultury, i Tradycji Polskiej w Niemczech”, członkiem zarządu „Chrześcijańskiego Centrum”, członkiem komisji oświatowej EUWP, członkiem i współzałożycielem „Światowego Kongresu Oświaty Polonijnej”, jurorem i rzecznikiem prasowym konkursu „Być Polakiem”, cenionym, wciąż pracującym pedagogiem i nauczycielem języka polskiego, mentorką dla wielu młodych ludzi. Została odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej oraz Krzyżem Oficerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej nadanymi przez Prezydenta RP, Medalem Komisji Edukacji Narodowej nadanym przez Ministra Edukacji Narodowej, Medalem „Bene Merito” za zasługi promowania polskiej kultury w świecie, Brązowym, Srebrnym i Złotym Medalem Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, licznymi dyplomami organizacji ogólnoświatowych. Wielokrotnie występowała z referatami i prezentacjami na międzynarodowych konferencjach poświęconych oświacie polonijnej mi.in. w Szwecji, Francji i Niemczech. Mieszka i pracuje we Frankfurcie nad Menem.


Isabella Stachowski – honorowy członek Stowarzyszenia

 

Szkoła Języka i Kultury Polskiej we Frankfurcie nigdy nie powstałaby bez pasji, zaangażowania i serca Isabelli. Przez wiele lat była jej dobrym duchem, wsparciem i siłą napędową. Zarażała wszystkich energią, uśmiechem i pozytywnym myśleniem. Jej patriotyzm wyrażał się w zaangażowaniu w pracę na rzecz Szkoły. Idea krzewienia wśród polskich dzieci i ich rodzin miłości do języka polskiego i polskiej kultury materializowała się na zajęciach, wycieczkach, spotkaniach. Kiedy w 2014 roku wyprowadziła się z Frankfurtu i jej domem stały się Stany Zjednoczone, nie zapomniała o naszej szkole i jej sprawach. Nawet będąc daleko od Frankfurtu, jako honorowy członek Zarządu, zawsze czuwa, by to, co dzieje się w Szkole było na dobrym poziomie i by przyświecał wszystkiemu jeden cel – pielęgnowania polskości.