Zarząd Stowarzyszenia

Agnieszka Ciesielska - przewodnicząca Zarządu

tel. 01726695927

e-mail: agnieszka_ciesielska@yahoo.de

 

Ponieważ życie lubi pisać różne scenariusze, w 2005 roku przeprowadziłam się wraz z rodziną do Frankfurtu nad Menem. Zajmując się wychowaniem córki za wszelką cenę chciałam stworzyć jej warunki poznania polskiego języka, kultury i tradycji. Poznając Katolickie Stowarzyszenie bardzo szybko zaangażowałam się w życie szkoły. Praca z dziećmi i dla dzieci daje mi niesamowitą siłę i optymizm w pokonywaniu codziennych trudów. W 2006 roku zaczęłam swoją działalność jako przewodnicząca komitetu rodzicielskiego w Szkole Języka i Kultury Polskiej, która działa w ramach Stowarzyszenia. Po dwóch latach intensywnej pracy nad rozwojem szkoły dołączyłam do zarządu Stowarzyszenia i od 2010 roku pełnię funkcję przewodniczącej. 

Prywatnie jestem matką dwojga dzieci i pracuję zawodowo w międzynarodowej organizacji.

Uśmiech  na twarzy dziecka i chęć pogłębiania wiedzy o języku ojczystym jest największym wynagrodzeniem mojego społecznego zaangażowania.


Halina Koblenzer – zastępca przewodniczącej

e-mail: h.koblenzer@wp.pl

 

Jest współzałożycielem i członkiem „Katolickiego Centrum Krzewienia Języka, Kultury, i Tradycji Polskiej w Niemczech”, członkiem zarządu „Chrześcijańskiego Centrum”, członkiem komisji oświatowej EUWP, członkiem i współzałożycielem „Światowego Kongresu Oświaty Polonijnej”, jurorem i rzecznikiem prasowym konkursu „Być Polakiem”, cenionym, wciąż pracującym pedagogiem i nauczycielem języka polskiego, mentorką dla wielu młodych ludzi. Została odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej oraz Krzyżem Oficerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej nadanymi przez Prezydenta RP, Medalem Komisji Edukacji Narodowej nadanym przez Ministra Edukacji Narodowej, Medalem „Bene Merito” za zasługi promowania polskiej kultury w świecie, Brązowym, Srebrnym i Złotym Medalem Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, licznymi dyplomami organizacji ogólnoświatowych. Wielokrotnie występowała z referatami i prezentacjami na międzynarodowych konferencjach poświęconych oświacie polonijnej mi.in. w Szwecji, Francji i Niemczech. Mieszka i pracuje we Frankfurcie nad Menem.


Anita Wagner - skarbnik

e-mail: anita.mych@gmx.de

 

Jestem absolwentką Uniwersytetu we Frankfurcie, w Stowarzyszeniu pełnię rolę księgowej. W Niemczech mieszkam 45 lat i z własnego doświadczenia wiem, jak ważne jest podtrzymywanie i pielęgnowanie języka polskiego, dlatego zdecydowałam się wspierać Stowarzyszenie i Szkołę w tej misji.


Anna Pieniuta-Szymkowiak – p.o. Przewodniczącej Stowarzyszenia

e-mail: anna.pieniuta@gmail.com

 

Jestem absolwentką filologii polskiej, język polski i jego zawiłości są moją pasją. Ze Szkołą i Stowarzyszeniem jestem związana od 2014 roku. Uczę języka polskiego starając się wzbudzać w moich uczniach ciekawość i zainteresowanie kulturą Polski, jej historią oraz angażować ich w rozmaite konkursy i wydarzenia polonijne. Nauczanie dzieci polskich poza granicami kraju sprawiło, że zainteresowałam się dwujęzycznością i jej wpływem na rozwój oraz możliwości językowe dzieci. Angażuję się także w prace organizacyjne w Stowarzyszeniu, promocję szkoły w Internecie i współpracę z innymi organizacjami polonijnymi z Frankfurtu i okolic, by oprócz nauczania języka polskiego pomagać integrować polskie środowisko i tworzyć pozytywny obraz Polaków w Niemczech.


Magdalena Schwantes – p.o. Sekretarza Stowarzyszenia

e-mail: magda74.ms@gmail.com

 

Mieszkam w Niemczech od 14 lat, a ze szkołą i Stowarzyszeniem związana jestem od 2011 roku. Początkowo pełniłam funkcję skarbnika, a teraz jestem członkiem zarządu. Mam dwóch synów, obaj uczęszczali na zajęcia w Szkole Języka i Kultury Polskiej.


Alina Meyer – członek Stowarzyszenia

e-mail: alinameyer74@gmail.com

 

Jestem absolwentką Studium Administracji Publicznej w Cieszynie, od 1997 roku mieszkam w Niemczech. Moja przygoda ze Stowarzyszeniem rozpoczęła się od Szkoły Języka i Kultury Polskiej, do której uczęszczała moja córka, a ja zostałam członkiem Komitetu Rodzicielskiego. Później zaczęłam aktywnie działać w Stowarzyszeniu i w 2006 roku zostałam zastępcą przewodniczącej. Zaangażowałam się w tę pracę, bo chciałam pomagać innym i być potrzebna, a po czasie stało się to tak mocno częścią mojego życia, że już nie wyobrażam sobie, by było inaczej. Najmocniej angażuję się w zajęcia pozalekcyjne w szkole, gdyż bezpośredni kontakt z dziećmi i rodzicami sprawia mi największą radość.


Isabella Stachowski – honorowy członek Stowarzyszenia

 

Szkoła Języka i Kultury Polskiej we Frankfurcie nigdy nie powstałaby bez pasji, zaangażowania i serca Isabelli. Przez wiele lat była jej dobrym duchem, wsparciem i siłą napędową. Zarażała wszystkich energią, uśmiechem i pozytywnym myśleniem. Jej patriotyzm wyrażał się w zaangażowaniu w pracę na rzecz Szkoły. Idea krzewienia wśród polskich dzieci i ich rodzin miłości do języka polskiego i polskiej kultury materializowała się na zajęciach, wycieczkach, spotkaniach. Kiedy w 2014 roku wyprowadziła się z Frankfurtu i jej domem stały się Stany Zjednoczone, nie zapomniała o naszej szkole i jej sprawach. Nawet będąc daleko od Frankfurtu, jako honorowy członek Zarządu, zawsze czuwa, by to, co dzieje się w Szkole było na dobrym poziomie i by przyświecał wszystkiemu jeden cel – pielęgnowania polskości.