Historia

Szkoła Języka i Kultury Polskiej we Frankfurcie nad Menem, prowadzona przez Katolickie Centrum Krzewienia Języka, Kultury i Tradycji Polskiej w Niemczech, powstała w 1993 roku, a 15 lat później otrzymała imię Jana Pawła II. Szkoła od początku istnienia mieści się w budynkach Polskiej Parafii we Frankfurcie. Misją szkoły jest podtrzymywanie znajomości i przywiązania do języka ojczystego oraz tradycji polskich wśród dzieci i młodzieży z Frankfurtu i okolic. Program nauczania obejmuje język polski oraz elementy historii i geografii Polski. Lekcje prowadzone są z wykorzystaniem nowoczesnych technologii oraz metod aktywizujących dostosowanych do nauczania dzieci dwujęzycznych. Szkoła dysponuje pokaźnym zbiorem pomocy dydaktycznych: słowników, encyklopedii i lektur szkolnych. Organizowane są uroczystości z okazji świąt państwowych i rocznic oraz imprezy cykliczne takie jak: andrzejki, mikołajki, Dzień z Biblią, Dzień Matki, Ojca i Dzień Dziecka, a oprócz tego zabawy i spotkania rodzinne, których celem jest zintegrowanie środowiska polonijnego. Uczniowie z sukcesami biorą udział w ogólnoświatowych konkursach. Przy szkole działa grupa teatralna „Teatrzaki” oraz wydawana jest szkolna gazetka „Ale Numer!”.

 

Staramy się, by mottem naszej działalności były słowa świętego Jana Pawła II wypowiedziane podczas jednej z pielgrzymek do Niemiec:

„(...) stale jestem świadomy tego, ile zawdzięczam temu dziedzictwuwiary, kultury, i historii, jakie wyniosłem z mojej ziemi ojczystej. Zawdzięczam dlatego, że to dziedzictwo stale pozwala mi otwierać się na wielorakie bogactwo ludów i narodów, we wspólnocie Kościoła.”