Kadra

Uczyć i wychowywać w polskim duchu to nasza misja!


Emilia Dróżdż

Nauczyciel języka polskiego

Klasy III, IV

e-mail: e.drozdz@vp.pl

 

Jestem absolwentką filologii polskiej o specjalności nauczycielskiej. Ukończyłam również kurs zrealizowany przez ORPEG Polonijne Centrum Nauczycielskie „Nauczanie języka polskiego jako obcego na poziomie A ”. Praca nauczyciela polonijnego, którą wykonuję nieprzerwanie od ośmiu lat przynosi mi wiele radości i satysfakcji. Największą nagrodą dla mnie są sukcesy moich uczniów zarówno te małe, jak i te większe. Ogromną radość sprawia mi również obserwowanie, z jakim zapałem i chęcią dzieci przychodzą na zajęcia, bo to oznacza, że moja praca ma sens.

Doświadczenie w nauczaniu języka polskiego poza granicami kraju nauczyło mnie, że najważniejsze w tej pracy jest indywidualne podejście do każdego ucznia oraz zachęcanie go do pielęgnacji ojczystej mowy w każdy możliwy sposób, często wykraczający poza przysłowiowe cztery lekcyjne ściany.


Justyna Jakoniuk

Nauczyciel języka polskiego

Klasa V,  grupa początkująca, grupa średnio-zaawansowana i grupa zaawansowana

e-mail: justynajakoniuk.de@gmail.com

 

Jestem nauczycielem mianowanym z kilkuletnim doświadczeniem pedagogicznym w zakresie nauki języka polskiego. Ukończyłam studia magisterskie na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Odbyłam szereg szkoleń metodycznych oraz kursów kwalifikacyjnych, m.in. nauczania języka polskiego dzieci i młodzieży za granicą. Doświadczenie nabywałam ucząc w szkole w Warszawie. Pełniłam wówczas wiele dodatkowych funkcji. Byłam wychowawcą klasy, opiekunem Samorządu Uczniowskiego, koordynatorem konkursów i olimpiad przedmiotowych oraz organizatorem uroczystości szkolnych. Obecnie pracuję w Szkole Języka i Kultury Polskiej im. Jana Pawła II we Frankfurcie nad Menem. Nauczanie młodych pokoleń Polaków przynosi mi ogromną satysfakcję. W swojej pracy stosuję różnorodne metody, by uczniowie jak najlepiej poznali język, historię oraz kulturę polską. Staram się stworzyć im idealne warunki do nauki oraz komunikacji w języku ojczystym. Do swojego zawodu podchodzę z zamiłowaniem, a język polski jest wielką pasją, którą staram się dzielić z innymi. Cieszę się, że należę do tych szczęśliwców, którzy robią to, co lubią.


Halina Koblenzer

Koordynator ds. nauczania języka polskiego

e-mail: h.koblenzer@wp.pl

 

Jest współzałożycielem i członkiem „Katolickiego Centrum Krzewienia Języka, Kultury, i Tradycji Polskiej w Niemczech”, członkiem zarządu „Chrześcijańskiego Centrum”, członkiem komisji oświatowej EUWP, członkiem i współzałożycielem „Światowego Kongresu Oświaty Polonijnej”, jurorem i rzecznikiem prasowym konkursu „Być Polakiem”, cenionym, wciąż pracującym pedagogiem i nauczycielem języka polskiego, mentorką dla wielu młodych ludzi. Została odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej oraz Krzyżem Oficerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej nadanymi przez Prezydenta RP, Medalem Komisji Edukacji Narodowej nadanym przez Ministra Edukacji Narodowej, Medalem „Bene Merito” za zasługi promowania polskiej kultury w świecie, Brązowym, Srebrnym i Złotym Medalem Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, licznymi dyplomami organizacji ogólnoświatowych. Wielokrotnie występowała z referatami i prezentacjami na międzynarodowych konferencjach poświęconych oświacie polonijnej mi.in. w Szwecji, Francji i Niemczech. Mieszka i pracuje we Frankfurcie nad Menem.


Anna Pieniuta-Szymkowiak

Nauczyciel języka polskiego

e-mail: anna.pieniuta@gmail.com

 

Jestem absolwentką filologii polskiej, język polski i jego zawiłości są moją pasją. Ze Szkołą Języka i Kultury Polskiej oraz Stowarzyszeniem jestem związana od 2014 roku. Uczę języka polskiego starając się wzbudzać w moich uczniach ciekawość i zainteresowanie kulturą Polski, jej historią oraz angażować ich w rozmaite konkursy i wydarzenia polonijne. Nauczanie poza granicami kraju sprawiło, że zainteresowałam się dwujęzycznością i jej wpływem na rozwój oraz możliwości językowe dzieci.

Angażuję się w prace organizacyjne w Stowarzyszeniu, promocję szkoły w Internecie i współpracę z innymi organizacjami polonijnymi z Frankfurtu i okolic, by oprócz nauczania języka polskiego pomagać integrować polskie środowisko i tworzyć pozytywny obraz Polaków w Niemczech.


Marzena Ben-Hassen

 

Nauczyciel języka polskiego

Klasy I, II

e-mail: iwonamigas@web.de

 

Jestem absolwentką Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie.Ukończyłam Zintegrowaną Edukację Wczesnoszkolną na kierunku pedagogiczno – artystycznym. Od kilku lat pracuję w polskich placówkach, przyswajając uczniom mój ojczysty język. W swojej pracy z dziećmi staram się przekazać im piękno naszego języka, przyswoić polskie tradycję i wzbudzić w uczniach chęć poznania naszego kraju – Polski. Nauczanie dzieci i wywoływanie uśmiechu na ich twarzy to jedne z najpiękniejszych chwil w życiu nauczyciela, bo jak mówił Jan Korczak ,,Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat.