Kadra

Uczyć i wychowywać w polskim duchu to nasza misja!


Emilia Dróżdż

Nauczyciel języka polskiego

Klasy III, IV

e-mail: e.drozdz@vp.pl

 

Jestem absolwentką filologii polskiej o specjalności nauczycielskiej. Ukończyłam również kurs zrealizowany przez ORPEG Polonijne Centrum Nauczycielskie „Nauczanie języka polskiego jako obcego na poziomie A ”. Praca nauczyciela polonijnego, którą wykonuję nieprzerwanie od ośmiu lat przynosi mi wiele radości i satysfakcji. Największą nagrodą dla mnie są sukcesy moich uczniów zarówno te małe, jak i te większe. Ogromną radość sprawia mi również obserwowanie, z jakim zapałem i chęcią dzieci przychodzą na zajęcia, bo to oznacza, że moja praca ma sens.

Doświadczenie w nauczaniu języka polskiego poza granicami kraju nauczyło mnie, że najważniejsze w tej pracy jest indywidualne podejście do każdego ucznia oraz zachęcanie go do pielęgnacji ojczystej mowy w każdy możliwy sposób, często wykraczający poza przysłowiowe cztery lekcyjne ściany.


Justyna Jakoniuk

Nauczyciel języka polskiego

Klasa V,  grupa początkująca, grupa średnio-zaawansowana i grupa zaawansowana

e-mail: justynajakoniuk.de@gmail.com

 

Jestem nauczycielem mianowanym z kilkuletnim doświadczeniem pedagogicznym w zakresie nauki języka polskiego. Ukończyłam studia magisterskie na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Odbyłam szereg szkoleń metodycznych oraz kursów kwalifikacyjnych, m.in. nauczania języka polskiego dzieci i młodzieży za granicą. Doświadczenie nabywałam ucząc w szkole w Warszawie. Pełniłam wówczas wiele dodatkowych funkcji. Byłam wychowawcą klasy, opiekunem Samorządu Uczniowskiego, koordynatorem konkursów i olimpiad przedmiotowych oraz organizatorem uroczystości szkolnych. Obecnie pracuję w Szkole Języka i Kultury Polskiej im. Jana Pawła II we Frankfurcie nad Menem. Nauczanie młodych pokoleń Polaków przynosi mi ogromną satysfakcję. W swojej pracy stosuję różnorodne metody, by uczniowie jak najlepiej poznali język, historię oraz kulturę polską. Staram się stworzyć im idealne warunki do nauki oraz komunikacji w języku ojczystym. Do swojego zawodu podchodzę z zamiłowaniem, a język polski jest wielką pasją, którą staram się dzielić z innymi. Cieszę się, że należę do tych szczęśliwców, którzy robią to, co lubią.